Tjänster

Beslutsstödsystem

Lösningar inom området för beslutsstöd - business intelligence. Jag har erfarenhet av Qlikview, Qlikview NPrinting, Power BI, Cognos, Microsoft SQL server.

Datalager

Datafångst genom ETL (extract, transform, download) från olika typer av datakällor för användning i rapporter.

Rapporter

Visualiserar affärsdata och skapar läsbara och användbara rapporter för uppföljning av nyckeltal.

Kontakt

Anders Carlsson
anders.carlsson@smadar.se

Många ers erfarenhet från industri och systemutveckling. Specialisering mot Business Intelligence i nära samarbete med användare baserat på olika plattformar.

Anders Persson
anders.persson@apaab.com

Styrelseledamot/Senior Advisor
Serieentreprenör med livslång erfarenhet från industri och IT. 

nyheter

Maj 2019
Smadar Data AB bildas för erbjudande av Business Intelligence tjänster.