Tjänster

Beslutsstödsystem

Brottas du med utmaningen att förstå, hantera och
presentera din data på ett begripligt sätt?
Då kan jag hjälpa dig att visualisera data så att den blir enklare att ta till sig för alla inom din organisation.

Kontakta gärna mig för diskussion.
Jag har många års erfarenhet från industri och systemutveckling med specialisering inom Business Intelligence i nära samarbete med användare och kunder baserat på olika plattformar/system.

Datalager

Genom att göra det möjligt att hämta data från företagets system genom processen ETL (extract, transform, load) från olika typer av datakällor/system
skapas förutsättningen för att göra den informationen läsbar i rapporter och dashboards.

Rapporter

Visualiserar affärsdata och skapar mervärde för kunder genom att skapa läsbara och användbara rapporter/dashboards för uppföljning av nyckeltal
via verktyg som ex) Power BI, Qlikview,Qlik Sense, Qlikview NPrinting, Microsoft SQL server.

Kontakt

Anders Carlsson
anders.carlsson@smadar.se

Vill du ha hjälp med lösningar inom området för beslutsstöd – business intelligence, som hjälper dig att skapa mervärde för din verksamhet med den information som finns i dina system. Hör av dig i såna fall, jag har många års erfarenhet från just detta inom industri och systemutveckling med specialisering mot Business Intelligence.
I nära samarbete med användare/kunder baserat på olika plattformar har jag lång erfarenhet av för att göra det möjligt.Jag erbjuder mina tjänster såväl att underhålla befintliga lösningar som redan finns eller genom att skapa nya.

Anders Persson
anders.persson@apaab.com

Styrelseledamot/Senior Advisor
Serieentreprenör med livslång erfarenhet från industri och IT.

Nyheter

Maj 2019
Smadar Data AB bildas för erbjudande av Business Intelligence tjänster.
Maj 2020
Flytt till nya kontor på address Centralplan1 , 691 32 Karlskoga.
Dec 2021
Samarbete startat med NovaSys
Ett nätverk av experter Novasys.nu